Brandstationen

Brandstationen

Citat:
”Kasper har en sælsom og dybt inspirerende måde at gribe sine foredrag an på. Man bevæges og får et følsomt blik ind i en måde at se på verden på, som man måske ikke lige havde overvejet før, fordi den er unik og kreativ og skabt i mødet med de mennesker Kasper holder foredrag om – og jeg fristes til at sige – med”.

Aubree Lyzzet Vikkychristina Lindberg: Københavns Professionshøjskole

Brandstationen er en idealistisk virksomhed, der ønsker at hjælpe udsatte mennesker i sårbare positioner. Specielt gruppen af sårbare unge fylder mere og mere. Det er synspunktet at livet bliver stadigt mere komplekst, og at flere og flere mennesker har svært ved at navigere i en verden oversvømmet af indtryk og billeder. Brandstationen mener at de traditionelle hjælpekanaler – psykiatri, dagtilbud, socialrådgivere mv. – skal suppleres af tværfaglige (helhedsorienterede) samarbejder – en udvikling man bl.a. kender fra ”recovery-begrebet”. Vi tror at forandring og udvikling kan fremmes bedre og hurtigere hvis man kan spejle sig i den person, der forsøger at flytte en (ideen om en personlig mentor vinder frem. Måske kan en personlig mentor oversættes til ordet ildsjæl).

Brandstationen er en platform, hvis kompetencer er en blanding af nyere forskning på området, og noget oplevet på egen krop (erfaring). Det er med andre ord et personligt foretagende. Det er opfattelsen at ”krisen” kan rumme et stort, velkomment potentiale, hvis den bliver anerkendt og forhåbentlig forløst på den rigtige måde.

Credo: Brandstationen tror på energien, tror på Ildsjælen.

KONTAKT

Telefon: +45 20974603

Email: kaspernorgaard200@outlook.com

Pris efter aftale

Åbningstider

Mandag – Fredag: 7:00 – 16:00

Lørdag: 8:00 – 15:00

Søndag: 8:00 – 14:00

FØLG OS

Copyright © Brandstationen