Ydelser

Ydelser

Brandstationen tilbyder oplæg og foredrag til mennesker i udsatte positioner: det kan være relevant for uddannelsesinstitutioner, i psykiatrien, misbrugscentre, fængsler og bosteder. Der tilbydes oplæg og længere kurser (inspiration og sparring) til plejere, socialrådgivere og andre, der arbejder med mennesker i sårbare positioner. Der tilbydes desuden længerevarende forløb, der bl.a. ved hjælp af kreativ skrivning forsøger at etablere selvindsigt og personlig udvikling.

Ydermere tilbydes der generelle kurser om kunst og fabrikeret inspiration (kreativitet) for erhvervslivet og andre målgrupper, der kan nyde godt af ”åben tænkning” – dvs. evnen til at kunne tænke ud af boksen. Brandstationen kan imødekomme specifikke problemstillinger (skræddersyede forløb), akut opståede behov – men tilbyder også åbne forløb specialiseret omkring krise og behovet for udvikling – altså bedre trivsel.

KONTAKT

Telefon: +45 20974603

Email: kaspernorgaard200@outlook.com

Pris efter aftale

Åbningstider

Mandag – Fredag: 7:00 – 16:00

Lørdag: 8:00 – 15:00

Søndag: 8:00 – 14:00

FØLG OS

Copyright © Brandstationen