Andre

Andre

Der tilbydes oplæg og kurser for fagfolk – lærere, pædagoger og behandlere. Målet er at give deltagerne en slags fornemmelse (insiderviden) for hvordan det er at lide under en psykisk sygdom. Det er påstanden at en åben og afsøgende tilgang til området er nødvendigt (en helhedsorienteret tilgang).

Det er Brandstationens opfattelse at den klassiske (psykiatriske) tilgang ikke er nok, hvis samfundet for alvor skal flytte mennesker, der lider af alvorlige psykiske udfordringer (en af problemerne er psykiatriens fortsatte tilbøjelighed til at udøve en hierarkisk tankegang, der fastholder brugeren i en låst og passiv position).

En fleksibel og recovery-funderet tilgang – dvs. en tilgang, der forstærker den empatiske kunnen – er behøvet for at supplere de klassiske hjælpemetoder (en metode, der vinder frem: se fx samarbejdet mellem Sankt Hans-hospital og Forfatterskolen PS – Skolen for Litteratur og Mental Sundhed – der anvender litteratur som recovery-strategi).

Ved hjælp af litterære virkemidler og praktiske øvelser forsøger forløbet at anvise at sektoren (og den enkelte behandler) skal lære at tænke mere ud af boksen. Ord som bevægelse og selvorganisering, samt en nødvendig evne til at tænke mere præventivt – bliver betonet.

Kreativ tænkning – dvs. en systematisk produktion af ny viden og inspiration – kan også anvendes af andre brancher – fx det private erhvervsliv, hvis modus operandi i stigende grad læner sig op ad ”kunstens æstetiske metoder” (jævnfør kravet om bestandig nytænkning, innovation og vækst).

Med andre ord:
Det handler om at presse citronen på den rigtige måde.

KONTAKT

Telefon: +45 20974603

Email: kaspernorgaard200@outlook.com

Pris efter aftale

Åbningstider

Mandag – Fredag: 7:00 – 16:00

Lørdag: 8:00 – 15:00

Søndag: 8:00 – 14:00

FØLG OS

Copyright © Brandstationen