Fængsler

Fængsler

Det er påstanden at fængsler rent faktisk kan rumme gunstige vilkår i forhold til læring og selvudvikling. Målet er at give den indsatte mod på at erkende sin situation og få lyst til at forandre den. Et forløb involverer bl.a. åbne gruppesamtaler, læsning af udvalgt litteratur (fx berømte bøger skrevet af fanger), samt skriveøvelser, der fokuserer på selvopdagelse, forandring og motivation.

Det er Brandstationens opfattelse at fængselsvæsnet er et underprioriteret felt inden for socialområdet, og at dette område fortjener en større opmærksomhed (det er som om samfundet entydigt favoriserer den klassiske pengestrøm, den status, der er forbundet hermed – imens det fortsat er parat til at ofre marginaliserede dele af befolkningen): – alle kommer med andre ord ikke med på vognen, men hvad vil det sige at komme med på vognen? Og – skal vi virkelig alle sammen gungre afsted på den samme hæsblæsende vogn?

Det er også en uudsagt påstand at ”den kriminelle tankegang” måske indeholder en mægtig (mørk) kraft, som – hvis den bliver kanaliseret mere konstruktivt – rummer et stort potentiale; sagt på en anden måde: måske skal man have kaos i sig for at kunne føde en dansende stjerne?

I praksis: et fængsel kan have et stående tilbud om at de indsatte kan melde sig til et forløb hos Brandstationen. Forløbet forsøger at anspore til konstruktivitet – til ønsket om at forandre det destruktive mønster (måske har den indsatte børn, hvilket indlysende nok kan være en stor motivationsfaktor). Det bliver italesat at afsoningen er et hårdt, men gunstigt tidspunkt at gøre sig nye tanker om sig selv og fremtiden. Det handler om beslutningen; det er den samme nye og skræmmende beslutning, som misbrugeren er konfronteret med når han/hun forsøger at lægge livet helt om. Forløbet sætter sig for at producere det mod, der skal til for at vælge det nye liv (det konstruktive).

KONTAKT

Telefon: +45 20974603

Email: kaspernorgaard200@outlook.com

Pris efter aftale

Åbningstider

Mandag – Fredag: 7:00 – 16:00

Lørdag: 8:00 – 15:00

Søndag: 8:00 – 14:00

FØLG OS

Copyright © Brandstationen