Psykiatri

Psykiatri

(distriktspsykiatri, væresteder, bofællesskaber mv.)

Målet er at give den psykisk sårbare håb og mod på fremtiden. Det handler om at ”lette” følelsen af isolation. Ved hjælp af åbne samtaler og kreativ skrivning dykker vi ned i den modstand den enkelte føler. Processen giver den enkelte større viden om sig selv, men også følelsen af at ”den unikke, psykiske udfordring” rummer et slumrende potentiale (hvilket recovery-mentorens energi og eksempel gerne skal demonstrere). Hvis det er muligt tager vi ud på ekskursioner – for fysisk bevægelse forandrer smertens fastlåste udgangspunkt.

Kurset ønsker at give den enkelte mod på livet, en større viden om sig selv, præcisere hvad det er, der måske skal forandres, og hvordan man skridt for skridt nærmer sig de(t) nye mål. Det er en af kursets ambitioner at inspirere deltagerne til at fortsætte med at ses efter kursets afslutning – dvs. at skabe en viden om selvorganisering (at tage skeen i egen hånd), så sandt som isolation er noget af det mest skadelige ved psykisk sygdom. Forløbet sætter sig for at give kursisterne mod på at gøre noget selv – gøre noget sammen. Et fællesskab – hvor svært det end kan være – forandrer ”smertens udgangspunkt”.

KONTAKT

Telefon: +45 20974603

Email: kaspernorgaard200@outlook.com

Pris efter aftale

Åbningstider

Mandag – Fredag: 7:00 – 16:00

Lørdag: 8:00 – 15:00

Søndag: 8:00 – 14:00

FØLG OS

Copyright © Brandstationen