Skoler

Skoler

Uddannelsesinstitutioner

Målet er via et kortere eller længere forløb at klæde eleverne på til at kunne håndtere (og i bedste fald profitere af) psykiske udfordringer og kriser. Det handler om at lokalisere og erkende udfordringens karakter; det handler om at overkomme stigmatiseringen, dvs. følelsen af ensomhed. Gennem åbne samtaler og via skriveøvelser, som bliver præsenteret for de andre elever, bliver vi klogere på os selv og de andre. Sammen med eventuelle lærere eller andre medarbejdere sætter vi konkrete mål, realistiske mål – og forsøger at nå frem til en klar viden om at psykisk sårbarhed og krisen som sådan måske har et potentiale – hvilket også kræver at vi alle sammen (samfundet) gør op med forestillingen om at psykisk sygdom er noget skamfuldt. Den enkelte elev skaffer sig viden om sin individuelle udfordring, dens årsager og virkninger, dvs. også hvilket potentiale, der kan fremarbejdes.

I Praksis: overgangen til voksenlivet er en udsat fase i ethvert menneskes liv. Det er ofte her begyndende vanskeligheder begynder at vise sig. En præventiv opmærksomhed – fx i gymnasiet – kan være afgørende. Måske oplever en uddannelsesinstitution at en del elever døjer med psykiske problemer. Skolen kan have et stående tilbud om at man kan melde sig til et forløb hos Brandstationen, der i en gruppe forsøger at italesætte udfordringen, lokalisere den og afmystificere den; på den måde kan den enkelte elev erfare at han/hun ikke er alene om at føle sig bange, nedslået eller bare forvirret. Og føle at han/hun ikke skal løse alting alene.


Gennem åbne samtaler, konkret målsætning og ved hjælp af udvalgt læsning og skriveøvelser (kultur som sundhedsfremme, som det så fint hedder) forsøger forløbet at flytte den enkelte – og gruppen. Det er som altid målet at integrere gruppen i sig selv så at sige; dvs. – det er målet at gruppen kan fortsætte med at eksistere som en slags ”selv-hjælpende” enhed efter at forløbet er slut.

KONTAKT

Telefon: +45 20974603

Email: kaspernorgaard200@outlook.com

Pris efter aftale

Åbningstider

Mandag – Fredag: 7:00 – 16:00

Lørdag: 8:00 – 15:00

Søndag: 8:00 – 14:00

FØLG OS

Copyright © Brandstationen